Курс 29.11.2005-30.05.2006 Печат
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
Автор: ПКСУ София   
Събота, 17 Февруари 2007г.
Курса 2005-2006 беше разделен на две нива - съответно 1 за хоризонтални пещери и 2 за вертикални. Започна много силно с около 20 курсиста, като на принципа на естествения подбор за 2ро ниво останаха по малко от 10. Накрая за изпита се явиха 7 човека - Владимир Георгиев - V1, Галин, Лили, Павел Георгиев, Петя, Мария и Владо - V2... 

Ето и програмата 

НИВО 1
Серия лекции - 29.11.2005 -28.02.2006
Лекциите включват основните и базисни знания за планината, движението в нея, опасностите там и най вече в пещерите. Каква трябва да е екипировката за проникване и техниката за придвижване. Това е основата на обучението на спелеолога и задължително условие за завършването на комплексното обучение по спелеология. Завършилите го ще имат знанията и уменията за карста, пещерите и придвижването в хоризонтални и водни пещери.
Лекциите ще се провеждат всяка сряда от 19.00 часа с продължителност 2 учебни часа в помещението в бирария "Казака"- бул. Македония на ъгъла с ул. Ивайло.
Всеки практика с проникване в пещера или открита тренировка. Практиките са свързани с лекциите от седмицата.Лекции - по реда на изнасянето (лекция - седмица)

1. Запознаване със същноста и задачите на спелеологията.
История на Пещерното дело в Б-я. История на клуб София.
Възникване на пещерното движение в България. Същност и задачи на спелеологията. Развитие. Пещерните клубове в България - структора и дейност. Клуб София.
Изнесена на: 23.11.2005г. Лектор: Ал. Жалов (БФСп)
Практика: Академик - с. Боснек

2. Лична и бивачна екипировка.
<Какво е нужно в планината. Раници, дрехи, обувки. Пакет за самопомощ. Аптечка.
Изнесена на: 30.11.2005г. Лектор: Я. Кръчмаров (ПК София)
Практика: Темната Дупка - гара Лакатник

3. Движение в планината. Oпасности в планините.
Движение във високите части на планината и в гора. Лавини, бури, каменопади.
Изнесена на: 07.12.2005г. Лектор: Иво Стоилков (Екомонд)
Практика: Темната Дупка - гара Лакатник


4. Карст. Разпространение и образуване.
Разпространение и райониране на карста в България. Образуване.
Изнесена на: 21.12.2005г. Лектор: Енчо Енчев и Кирил Стоянков (ПК София)
Практика: Кривата печ, Динева печ, Светата вода - с. Гинци (25.12)
Практика: Лястовицата - с. Гложене (26.12)

5. Повърхностни и подземни карстови форми.
Кари, въртопи, валози. Пропасти, галерии и зали. Вторични образувания.
Изнесена на: 21.12.2005г. Лектор: Огнян Стоянов (ПК София)
Практика: Свирчовица - с. Карлуково

6. Опасности в пещерите.
Субективни и обективни причини за нещастни случаи.

7. Опазване и защита на карста и пещерите.
Влияние на човека върху подземните екосистеми. Опазване. Как пещерняците и закона опазват пещерите.

8. Техника за проникване във водни и хоризонтални пещери.
Придвижване в сухи и водни хоризонтални галерии. Използване на лодка. Траверси, меандри, камини, тесняци.

9. Видове въжета. Фактор на падане. ВДН.
Статични, полустатични и динамични въжета. Диаметър. Фактор на падане 1 и 2. Върхово динамично натоварване на въжето.

10. Движение по парапет. Самоосигуряване. Основи на ТЕВ.
Видове парапети и тяхното преминаване. Самоосигуряване. Принципи на движението по въже.

11. Основи на топографията. Работа по карта и азимут. Ориентиране без компас. GPS.
Основни знания за работа с карта. Картни знаци. Работа с компас и ориентиране без него. Придвижване с GPS.

12. Първа и долекарска помощ

 

Оказване на първа помощ


Основни пещери който ще бъдат посетени по време на курса:

Ластовицата – с. Гложене
Суха, Диаклазна, Едноетажна, Неразклонена, Образувания, Няма археология
Населено място: с.Гложене, общ. Тетевен, Ловешка област
Обща дължина: 320 Денивелация: 2


Кривата пещ – с. Гинци
Диаклазна, Няма археология
Населено място: с.Гинци, общ. Годеч, Софийска област
Обща дължина: 1 500 Денивелация: 75


Духла – с.Боснек
Суха, Влажна, Водна, Диаклазна, Многоетажна, Разклонена, Проходна, Образувания, Няма археология
Населено място: с.Боснек, общ. Перник, Пернишка област
Обща дължина: 17 600 Денивелация: 53


Темната дупка – гара Лакатник
Водна, Диаклазна, Многоетажна, Разклонена, Образувания, Понорна, Няма археология
Населено място: гара Лакатник, общ. Своге, Софийска област
Обща дължина: 6 000 Денивелация: -35


Андъка – гр. Дряново
Диаклазна, Разклонена, Няма археология
Населено място: гр.Дряново, общ. Дряново, Габровска област
Обща дължина: 5 000 Денивелация: 45


Лепеница – гр.Ракитово
Суха, Водна, Диаклазна, Многоетажна, Разклонена, Образувания, Няма археология
Населено място: гр.Ракитово, общ. Ракитово, Пазарджишка област
Обща дължина: 1 525 Денивелация: 10


Понора – с. Чирен
Водна, Диаклазна, Едноетажна, Разклонена, Образувания, Понорна, Няма археология
Населено място: с.Чирен, общ. Враца, Врачанска област
Обща дължина: 3 422 Денивелация: -46

Юбилейна – гр.Пещера
Диаклазна, Едноетажна, Няма археология
Населено място: гр.Пещера, общ. Пещера, Пазарджишка област
Обща дължина: 814 Денивелация: 3


 

НИВО 2
Серия лекции - 07.03.2006 -30.05.2006
Лекциите включват лекции с практическа насоченост за работа с въже, проникване в пропасти, екипирането им. Мерките за безопасност, археология и спелеобиология.
Лекциите ще се провеждат
всяка сряда от 19.00 часа с продължителност 2 учебни часа в помещението в бирария "Казака"- бул. Македония на ъгъла с ул. Ивайло.
Всеки weekend практика с проникване в пещера или открита тренировка. Практиките са свързани с лекциите от седмицата.
Завършилите втората серия от лекции ще държът теоретичен и практичен изпит за придобиване на квалификация "Пещерняк".

Лекции - по реда на изнасянето (лекция - седмица)

1. Възли
Видове възли (по предназначение и оплитане) и тяхното използване.

2. Използване на алпийска техника на въже
Катерене с долна осигоровка. Дюлфер.

3. Екипировка и съоръжения за проникване
Самохвати, съоръжения за спускане, сбруя, карабинери, примки, планки.

4. Проникване в пропасти
Техника на проникване в пропасти. Правила за безопасност по отвесите.

5. Биоспелеология и микроклимат
Флора и фауна в пещерите. Климат и микроклимат.

6. Археология
Палеонтология и археология в пещерите. Човека в пещерите през вековете. Скални манастири.

7. Екипиране на пропасти. Видове опори и закрепвания.
Техника на безопасното екипиране. Видове закрепвания. Изкуствени и естествени опори.

8. Организация на проникването в пещери и пропасти.
Организация на прониквачни групи. План за проникване.

9. Опасности в пещерите 2. Превенция на безопасността.
Хипотермия, изгубване, травми. CO2. Други. Предотватяване на злополуки.

10. Начални действия при възникване на нещастен случай. АСО – структура и алармиране.
Прихващане. Организиране на лагер за пострадал. Излизане на самоход. Алармиране на Аваринно-Спасителния Отряд.

11. Картиране. Базисни знания при картирането на пещери
Антена, сечения, профили. Хоризонтален и вертикален разрез. Работа с компас и рулетка. Теодолид. Нанасяне на данните.

12. Търсене и разкопаване на нови пещери. Работа с геоложки карти.
Не всичко е усет. Размисли из карното поле за всичко научено досега.

Основни пещери който ще бъдат посетени по време на курса:

Райчова дупка – с. Черни Осъм
Пропастна, Влажна, Диаклазна, Многоетажна, Разклонена, Няма археология
Населено място: с.Черни Осъм, общ. Троян, Ловешка област
Обща дължина: 3 333 Денивелация: 387


Моровица – с. Гложене
Пропастна, Суха, Диаклазна, Многоетажна, Разклонена, Археология
Населено място: с.Гложене, общ. Тетевен, Ловешка област
Обща дължина: 3 200 Денивелация: 162


Парниците – с. Бежаново
Водна, Диаклазна, Едноетажна, Разклонена, Проходна, Образувания, Археология
Населено място: с.Бежаново, общ. Луковит, Ловешка област
Обща дължина: 2 950 Денивелация: 32


Водната – с. Липница
Водна, Диаклазна, Няма археология
Населено място: с.Липница, общ. Ботевград, Софийска област
Обща дължина: 1 016 Денивелация: 42


с. Карлуково
Банковица, Черни връх, Свирчовица, Темната дупка, Задъненка, Зиданка, Проходна

Голяма Балабанова - с. Гинци
Ледница, Диаклазна, Многоетажна, Разклонена, Понорна, Няма археология
Населено място: с.Комщица, общ. Годеч, Софийска област
Обща дължина: 4 800 Денивелация: - 80