Пещерен клуб и Спелео училище София
Пещерен клуб и Спелео училище София
Българска Федерация по Спелеология
Основно меню
Начало
Клубът
Спелео Училище
Технически описания
Новини
Форум
Галерия
Полезно
Контакти
Кой е тук?
В момента има 6 посетителя в сайта

АБВ на техниката на единичното въже 1 Печат
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 
Автор: ПКСУ София   
Вторник, 22 Май 2007г.

Петко НедковЗа вътрешно ползване при обучението на пещерняци в системата на Българската федерация по спелеология!

оформление в HTML формат: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , ПК "Искър" - София


В книгата са изяснени теоретичните постановки и въпросите, свързани с използуването на динамичните и статичните въжета в практиката на пещерното дело. Авторът е обхванал всичко, което е необходимо за усвояване основата на най-съвременната техника за проникване в пропасти и пропастни пещери - техниката на единичното въже.

Книгата е предназначена за обучаващите се в отделенията по пещерно дело към специализираните спортно-туристически школи на БТС и в курсовете на БФПД за подготовка на инструкторски кадри и спасители в пещери и пропасти. Тя представлява интерес и за всички членове на пещерните клубове в страната, които искат да обогатят практическите си знания при проникването в пещери и пропасти.

Съдържание

Предговор

1. За техниката на единичното въже

2. Характеристика на въжетата

2.1. Якост на опън

2.1.1. Визитната картичка на едно въже

2.1.2. Обявена якост на опън

2.1.3. Прегъване във възлите

2.1.4. Влияние на водата и влажността

2.1.5. Стареене и износване при употреба

2.1.6. Практическа якост на опън

2.2. Сигурност

2.2.1. Динамични натоварвания

2.2.2. Енергия на падане

2.2.3. Върхово динамично натоварване

2.2.4. Фактор на падане

2.2.5. Време за задържане на падането. Импулс на силата

2.2.6. Фактори, облекчаващи натоварването при поемане на динамичен удар

2.2.7. Сигурност на статичните въжета

2.3. Конструкция

2.4. Дебелина

2.5. Тегло

2.6. Удължение

2.6.1. Удължение при нормална употреба

2.6.2. Удължение при поемане на динамичен удар

2.7. Скъсяване след известна употреба

3. Видове въжета

3.1. Динамични въжета

3.2. Статични въжета

3.2.1. Статико-динамични въжета

3.3. Помощни въжета и шнурове

4. Използуване на статичните въжета в техниката на единичното въже

4.1. Функция на въжето в отвеса

4.2. Закрепвания

4.3. Границата H0

4.4. Оптимално разстояние между дублираните закрепвания и фиксиране на въжето

4.5. За да не се среже клонът, на който седим

4.5.1. Фиксиране на въжето съобразно разположението на закрепванията

4.5.2. Амортизиращи възли

4.5.3. Протектори, престилки, отклонители

4.5.4. Свързване на две въжета към закрепване

4.6. Натоварвания на хоризонтално опънато въже за тролей

4.7. Натоварвания на закревания, направени под формата на У

4.8. Натоварвания при спускане и изкачване

4.9. За фактора на падане при разрушаване на междинно закрепване

4.10. Опасността за въжето от топлината на десандьора

5. Възли и употребата им в техниката на единичното въже

5.1. Възли за привързване на въжето към отварящи се съоръжения и отворени опори

5.2. Възли за привързване на въжето към неотварящи се съоръжения и затворени опори

5.3. Възли за свързване на въжета и примки

5.4. Възли със специално предназначение

5.5. Помощни възли

6. Приспособления, направени от въже

6.1. Въжени примки

6.2. Осигурителен ремък

6.3. Педал

7. Грижи за въжетата

7.1. Маркиране. Биография на въжето

7.2. Поддържане

7.3. Периодична проверка

8. Вместо заключение

Библиография


ПРЕДГОВОР

През последните години спортната спелеология постигна големи успехи. В Пиринеите, Алпите и редица планини и карстови райони извън европейския континент бяха открити и щурмувани непознати досега подземни дълбочини. Български пещерняци покориха много трудни пропасти в Италия, Австрия и Гърция. Напоследък и много български пропасти разкриха тайните си пред тях.

Съвсем логично е да си зададем въпроса - на какво се дължат тези успехи? И няма да сгрешим, ако кажем - на широкото навлизане на науката и техниката във всички сфери на живота. Спелеологията също не остана настрана от този всеобщ процес. Именно поради това нарасналите й възможности са свързани тясно с усъвършенствуването на съоръженията и техниките за проникване в пещери и пропасти.

Революционен скок в това отношение беше откриването на нова техника за проникване в подземните бездни - техниката на единичното въже. Появила се първоначално във Франция, тя бързо се разпространи както в страните от стария континент, така и в Съединените щати и Австралия. Не закъсня и нейното прилагане в България. Няколко години след като тя се бе разпространила по света, българските пещерняци, въпреки първоначалните си резерви, също възприеха нейните строги изисквания. В това отношение бе направено много, а последните републикански технически прегледи показаха, че техниката на единичното въже в основни линии вече е овладяна у нас. Това обаче никак не бива да ни успокоява, защото да използуваш една техника, без да си запознат с нейните детайли, е толкова опасно, колкото да знаеш да въртиш педалите на велосипед, без да можеш да се справяш с кормилото. Затова бъдещите усилия на пещерняците трябва да бъдат насочени както към всестранното и задълбочено изучаване, така и към педантичното прилагане на специфичните изисквания на техниката на единичното въже. В основата на всичко това трябва да лежат познанията за въжетата и тяхната употреба. И това не е случайно, тъй като въжето е основният елемент в тази система и без подробното му познаване нашата сигурност би била съмнителна. За да бъдем по-убедителни, трябва да напомним, че докато при класическата система въжетата бяха две, в новата е само едно. А това налага не само задълбочени познания за качествата и начините за употреба, но и добросъвестно отношение към него.

Без подробното овладяване на всички страни от техниката на единичното въже българската спортна спелеология не само няма да бъде в крак със съвременните изисквания, но ще бъде съпътствувана от все още несъществуващи, но напълно възможни отрицателни явления. Изхождайки от това, Българската федерация по пещерно дело изцяло подкрепя усилията на автора да осветли по-широко въпросите, свързани с познанията и употребата на въжетата, използувани за проникване в пещери и пропасти.

Надяваме се, че настоящият труд ще допринесе за запълване на една празнина в нашата спелеоложка литература и ще повиши теоретичните знания и техническите умения на пещерняците в нашата страна.

АЛЕКСЕЙ ЖАЛОВ зам.-председател на БФПД


Съдържание


"На всекиго трябва да е ясно. че дори и да имат най-съвършени качества, съоръженията за проникване в пропастите не са предназначени за използуване от самонадеяните и неподготвените!"

Адриано Ванин

1. ЗА ТЕХНИКАТА НА ЕДИНИЧНОТО ВЪЖЕ

Техниката на единичното въже се появи преди десетина години. Това стана почти едновременно, но отделно и независимо, в няколко географски твърде отдалечени страни - Франция, Австралия и Съединените щати. След публикуването през 1973 г. във Франция на книгата на Жан-Клод Добриа и Жорж Марбак "Техника на алпийската спелеология", която запозна по-широк кръг спелеолози с основните елементи на техниката на единичното въже, тя за няколко години се разпространи във всички страни с развита спелеология. В края на 1979 г. тази техника започна да навлиза и в практиката на българските спелеолози.

Бързото развитие и разпространение на техниката на единичното въже се дължи изключително на многобройните й предимства в сравнение с класическите техники за проникване в карстовите пропасти. По-важните от тях са:

- намалява се износването на съоръженията и на първо място на въжетата;

- намалява се теглото на екипировката, необходима за дадена пропаст - въжетата са почти два пъти по-малко;

- създава се възможност вертикалният път да се търси далече от скалата, а това е по-удобно и по-безопасно;

- общото време за преодоляване на пропастите значително се съкращава в сравнение с времето при използуване на класическите техники;

- намалява се необходимият минимум на участниците за осъществяване на дадено проникване;

- създава се възможност за избягване на водната струя при преодоляване на водопади;

- спелеологът е независим от своите съекипници по време на движението си по отвесите;

- при преодоляване на дълбоки отвеси се създава възможност за поддържане на пряка и постоянна аудиовръзка между участниците;

- преодоляването на всеки отвес и на всяка пропаст като цяло, включително най-дълбоките в света, е по-лесно и сигурно, отколкото при класическите техники.

Една от характерните особености на техниката иа единичното въже е, че почти 90 % от сигурността и безопасността на проникването се подготвят предварително още при екипирането на всеки отделен отвес. Конкретната ситуация при всеки от тях обаче винаги е различна и екипирането не може да се извършва нито по шаблон, нито чрез подражателство. Необходимо е проблемите да се решават творчески на място. А това изисква не само основно познаване на правилата за екипиране, много добра спортно-техническа подготовка и опит, но и отлично познаване на характеристиката и състоянието на използуваните въжета. Тази техника безусловно изисква да имаме пълно доверие в тях. Но доверието не бива да бъде "юнашко", защото законът на Нютон за гравитацията е безпощаден, а второ въже "за всеки случай" няма. Следователно познанията за въжетата, които се използуват за проникване в пропастите, са основата, върху която трябва да се гради усвояването на техниката на единичното въже и една от гаранциите за безаварийното й практикуване.

Скромната цел на настоящия труд е да даде малко по-широка представа както общо за характеристиката и качествата на различните видове въжета, така и в частност за употребата на т. нар. статични въжета, които отскоро започнаха да навлизат в практиката на българските спелеолози. За всичко останало, свързано с техниката на единичното въже, трябва да се ползуват съответни ръководства, както и преведеното на български учебно помагало "Вертикална спелеология" от Майк Мередит - ведомствено издание на Българската федерация по пещерно дело, 1980 г.

 
Къде ще ходим
Календар на републикански, клубни и други прояви...
Последни албуми в галерията
Поддръжка
Партньори

outsider_logo

Алпи

Стената

Go!Outdoor

Булинс


 

© 2020 Пещерен клуб и Спелео училище София
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.