Пещерен клуб и Спелео училище София
Пещерен клуб и Спелео училище София
Българска Федерация по Спелеология
Основно меню
Начало
Клубът
Спелео Училище
Технически описания
Новини
Форум
Галерия
Полезно
Контакти
Кой е тук?
В момента има 12 посетителя в сайта

Опазване и защита на карста и пещерите. Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Автор: ПКСУ София   
Събота, 10 Февруари 2007г.

Карстовите райони и най-вече пещерите в тях са носители на разностранна информация за развитието на материалната и духовна култура на човечеството, животинският и растителения свят населявали планетата в досторическо и историческо време.За това, всяка непремерена човешка дейност в карста, включително и спелеложката може да доведе до нарушаване на естественото му състояние и да доведе до невъзвраитими вреди за природата,науката и културата.

Пещерите предлагат уникална среда за живот-специфичен микроклимат(почти постоянна температура и влажност), ограничена или напълно липсваща дневна светлина. Както е известно биоспелелогията разделя животинският свят на пещерите в три основни фупи:троглобионти-видове животни изцяло приспособени за живот под земята, за които пещерите са единствените убежища; троглофили(пещеролюбиви)-видове животни,които намират временно убежище в пещерите и троглоксени-случайни"гости"на подземния свят.
Прилепите са единствените бозайници приспособени за живот в пещерите.Те са уникални със способността си за активен полет, използването на ехолокацията като средство за ориентиране и възможността да "избягват"неблагоприятния за тях зимен сезон изпадайки в състояние на хибернация(зимен сън).България е една от страните с най-богата прилепна фауна в Европа.От общо 30-те известни европейски вида у нас се срещат 29.  От тях 23 вида прилепи използват пещерите, нишите и скалните пукнатини за целогодишни или временни убежища.
Сталактитите, сталагмитите и всички други минерални образувания са тези, които обуславят неповторимостта и красотата на пещерите. В зависимост от геоложките и хидрогеоложките предпоставки и климатичните условия навън и в пещерите образуванията нарастват с различна интензивност и придобиват разнообразна форма, големина и оцветяване. Във всички случаи образуването на вторичните карстови форми трае сравнително дълго, а унищожаването им може да стане само за един миг. Най-често срещаният случай е замърсяването на калцитните подове, в резултат на движение на групата в разпръснат строй". Дори и стремежът към големи открития, трудно може да оправдае МАСОВОТО чупене на пещерни образувания с цел продължаване на пещерата.Много от българските пещери представляват "музеи на писмеността и графичното изкуство". Надписи по стените, стрелки из чегъртани по стените или с боя и "рисунки" натрапчиво говорят за това, че пещерата е била посетена от някой "смел" и "културен" изследовател.
Необходимо е да се знае, че подземната среда не е мястото, предназначено за извършването на подобни дейности.Проникването в пещери и пропасти, които са каптирани или попадат във вододайни зони може да допринесе не само до замърсяване на подземните води, но и до сериозни неприятности на всеки спелеолог За това е по-добре да вземете съответното разрешение, отколкото да станете причинител на замърсяване или жертва на Закона за опазване на водите в България. Във всички случаи това няма да бъде полезно за никого.
И най-важното, ако констатирате, че някой изхвърля каквито и да е органични, химически и механични замърсители във входовете на пропасти и в пещери, съобщете за това на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите и алармирайте средствата за масово осведомяване.


Цялата лекция ще бъде изнесена по време на курса.

 
Движение в пещерата
Движете се бавно и обръщайте внимание къде стъпвате и за какво се хващате. Избягвайте бягането, скачането и всякакви внезапни движения. Нараняванията дори маловажните или леки на които не обръщате внимание на повърхноста, могат да бъдат животозастрашаващи и изискващи спасителна операция в пещерата.

Сбирки всяка сряда след 19.00 ч.
в Клуб на пещерняка, ул. Кирил и Методий 42, ет. 1
Къде ще ходим
Календар на републикански, клубни и други прояви...
Последни албуми в галерията
Поддръжка
Партньори

outsider_logo

Алпи

Стената

Go!Outdoor

Булинс


 

© 2022 Пещерен клуб и Спелео училище София
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.